slider
Voor de snelle beslisser Deze woning heeft een woonoppervlak van 102 m² en een buiten terras van 60m²
slider
329.500 EUR
Nederland, Flevoland, Dronten,
slider
142.500 EUR
Lelystad, Taagstraat 26
TE KOOP deze ruime eengezinswoning uit 1987 met 4 slaapkamers en tuin direct op het ZUIDEN! De woning ...
slider
142.500 EUR
Lelystad, Tjalk 1357
KANT en KLARE Topwoning op eigen grond met luxe keuken, kunststof kozijnen, uitbouw en NIEUWE badkamer ...
slider
150.000 EUR
Lelystad, Tjalk 38 06
Mooie TOPwoning in de gewilde wijk de Tjalk waarin u geheel op de beganegrond kunt leven als u dat zou ...
slider
129.500 EUR
Lelystad, Tjalk 3907
4 Kamerwoning voor starters met luxe design keuken en vernieuwd dak.In de leuke wijk de Tjalk in Lelystad ...
slider
160.000 EUR
Nederland, Flevoland, Lelystad,
HELAAS ZITTEN WIJ VOL GEPLAND OP DEZE WONING. Uw aanvragen kunnen vanaf nu helaas niet meer in behandeling ...
slider
187.000 EUR
Lelystad, Workumstraat 22
*NU BIEDEN VANAF* Let op! De getoonde prijs betreft een bieden vanaf prijs. Dit wil zeggen dat biedingen ...
slider
350.000 EUR
Lelystad, Liemers 1
RUIMTE, RUST én UITSTRALING? Uniek is deze 2 ONDER 1 KAP woning met ruime garage in de Landstrekenwijk ...
slider
19.500 EUR
Lelystad, Bastion 125 K
Ruime en extra brede garage te koop. Let op 6x4 meter met kanteldeur. 4 meter breed en dus 1 meter ...

Actuele waarde

Als actuele waarde waartegen materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden kunnen worden gewaardeerd, komen in aanmerking de vervangingswaarde, bedrijfswaarde en opbrengstwaarde .

Vervangingswaarde:

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: " het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een zaak die bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een andere zaak te verkrijgen of te vervaardigen die voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft."
Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat een zaak die tot de materiële vaste activa behoort, zal worden vervangen door een zaak die voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijkwaardige betekenis zal hebben, wordt deze gewaardeerd tegen vervangingswaarde.

Uitgangspunten:

 • veronderstelling van continuïteit van de huidige bedrijfsactiviteiten;
 • bij de bepaling wordt rekening gehouden met de technische en functionele veroudering die is opgetreden ten aanzien van het actief;
 • geen rekening wordt gehouden met de normale wervingskosten voor een verkrijger.
Bedrijfswaarde:

Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan: "de waarde, ten tijde van de waardering, van het aan een zaak of samenstel van zaken toe te rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd."
Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zaken die tot de materiële vaste activa behoren, niet zullen worden vervangen, worden zij tegen bedrijfswaarde gewaardeerd, indien zij nog voor de bedrijfsuitoefening dienen of zijn bestemd. Zo niet, dan worden zij gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.

Opbrengstwaarde:

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten."
Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zaken die tot de materiële vaste activa behoren niet meer dienen of zijn bestemd voor de bedrijfsuitoefening en niet meer zullen worden vervangen, dan worden zij gewaardeerd tegen opbrengstwaarde. Ook zaken die opbrengsten kunnen opleveren zonder dat zij in de bedrijfsuitoefening worden gebruikt of verbruikt, worden gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.

Uitgangspunten:

 • veronderstelling van discontinuïteit van de huidige bedrijfsactiviteiten;
 • als zelfstandige vruchtdragers worden zaken gewaardeerd die opbrengsten opleveren;
 • doorslaggevend voor de geschatte opbrengstwaarde kunnen zijn de verwachtingen over de huuropbrengst, leegstand en rentepeil.

 

Onderhandse verkoopwaarde

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij onderhandse verkoop redelijkerwijs zal kunnen opbrengen nadat de verkoper de zaak, na de beste voorbereiding en op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, in de markt heeft aangeboden."

Uitgangspunten:

 • rechthebbende wenst te verkopen en er is sprake van een redelijk handelende koper en verkoper;
 • er is, de aard van het object en de marktomstandigheden in aanmerking genomen, een redelijke onderhandelingsperiode ter beschikking, gedurende welke periode het prijsniveau gelijk blijft;
 • geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.

 

Liquidatiewaarde

Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij een publieke verkoop dan wel geforceerde onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen waarbij met name rekening wordt gehouden met een kortere dan gebruikelijke termijn waarbinnen de verkoop dient te worden geëffectueerd."

Uitgangspunt:

 • geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.

 

Executiewaarde

Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling naar plaatselijk gebruik redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde."

Uitgangspunt:

 • geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.

 

Huurwaarde

Onder de huurwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat de huurder verschuldigd is aan verhuurder als redelijke tegenprestatie voor het uitsluitend gebruik van de onroerende zaken, uitgaande van de voor het soort onroerende zaken meest gebruikelijke voorwaarden en condities en uitgaande van de huurprijzen die voor soortgelijke onroerende zaken gebruikelijk worden betaald."

Uitgangspunten:

 • rechthebbende wenst te verhuren en er is sprake van een redelijk handelende huurder en verhuurder;
 • er is, de aard van het object en de marktomstandigheden in aanmerking genomen, een redelijke onderhandelingsperiode ter beschikking, gedurende welke periode het prijsniveau gelijk blijft;
 • het object wordt zo breed mogelijk in de markt aangeboden;
 • geen rekening is gehouden met een uitzonderlijk bod van een speciale gegadigde.

 

Waarde in het economische verkeer

Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan: "het bedrag gelijk aan de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed." Waarde in het kader van de wet waardering onroerende zaken

In de Wet waardering onroerende zaken wordt in artikel 17 genoemd hoe de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde dient te worden bepaald. De waarderingsdefinities ontleend aan dit artikel luiden als volgt:

 1. Onder de waarde in het economische verkeer voor de onroerende zaak belastingen van een onroerende zaak wordt verstaan: "de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger van de zaak, in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omgang in gebruik zou kunnen nemen."

  Ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ wordt, behoudens bij woningen en monumenten, de waarde bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan de waarde in het economische verkeer.
 2. Onder de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak wordt verstaan: "de vervangingswaarde van de onroerende zaken, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de aard en de bestemming van de zaak alsmede de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen."

 

Herbouwwaarde

Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis."

Nieuwwaarde

Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit."

Vervangingswaarde

Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken."

Verkoopwaarde

Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande van dezelfde bestemming van het gebouw - met uitzondering van de grond - verkregen zou kunnen worden."

Sloopwaarde

Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten."

Functionele herbouwwaarde

Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming."

Functionele vervangingswaarde

Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit en staat van onderhoud gelijkwaardige zaken, uitgerust voor de huidige bestemming."

Opbrengstwaarde

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten."